till förstasidan  
 
Miljöpolicy
Då vi som grafiskt prepressföretag ingår som ett led i andra grafiska producenters miljöcertifieringar, har vi redan tidigt försäkrat oss om att uppfylla de krav som ställs på oss och våra medproducenter.

Vi fyller de krav som ställs både för Svanen-märkta tryckerier och för certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Praktiskt kommer vi lindrigt undan – vi hanterar vårt avfall via ett kontrollerat kretslopp. I förekommande fall försäkrar vi oss om att de som är (steget efter oss uppfyller miljökraven.

Det är glädjande att grafisk produktion nått CTP och digitaltryck och därmed blivit betydligt renare.

Miljömål
På det vardagliga och personliga planet försöker vi göra det som åligger alla medborgare – att enligt Agenda 21 delta i källsortering, återanvändning och återvinning samt välja resurssnåla produkter/tjänster – och därmed bidra till ett miljöriktigt samhälle.

Kontakta oss gärna, om Ni har önskemål om särskilda miljöinsatser från vår sida för att klara Era åligganden.

om oss
atelje
miljöpolicy
referenser

 
Rönnbärsvägen 10 • 135 42 Tyresö
Telefon: 08 - 645 29 19
arne@hunting-flower.se