till förstasidan  
 
Sätteri
I dag sker sättning och prepressproduktion (nästan) helt datoriserat. Det är glädjande att teknikutvecklingen gått åt rätt håll och gör att idéerna kan förverkligas lättare.

Ateljén
I ateljén gör vi också teckningar, ritningar, streckkoder, enkla illustrationer och "gubbar", enstaka stora skyltar till mässor eller små. Inga-Lills dekorativa skolning erbjuder textning, calligrafi och handgjorda prototyper.

Reklam- och annonsproduktion
Vi har många gånger deltagit vid utformningen när stora och små företag presenterat sig själva eller sina produkter. Det har vanligen skett med tryckning av foldrar och broschyrer. Även profilering med screentryck av dekaler, streamers, brodyr av kläder och annan "give away"-reklam.

Att tillverka annonser är mer än så. Det gäller att "hålla stilen" att vårda kundens profil utåt, att vara iögonfallande liksom smakfull – och framförallt att nå ut med budskapet. Vi servar våra annonskunder med utformning av annonser. Vi "lagerhåller" för att vid repetitioner göra snabb formatanpassning och levererar materialet på säkrast möjliga sätt.

Information
Att hantera "Information" är centralt i vår verksamhet. Tillverkningen av broschyrer, faktablad, affischer, tidskrifter, tidningar, böcker och annat är slimmad för optimal produktion. Vi har väl inarbetade rutiner för elektronisk överföring av manus, översättning, spaltsättning och textredigering, layout, brytning och korrektur.

Vårt ansvar och vår insats kan gälla hela produktionen lika väl som valda delar i andras tillverkning – vi lämnar ofta tekniskt stöd och är bollplank för redaktörer och informatörer.
om oss
atelje
miljöpolicy
referenser

 
Rönnbärsvägen 10 • 135 42 Tyresö
Telefon: 08 - 645 29 19
arne@hunting-flower.se